Veiligheid van arbeidsmiddelen

De Arbowet eist van werkgevers dat zij de veiligheid van alle gebruikte arbeidsmiddelen zo goed mogelijk waarborgen een voorbeeld daarvan is door een deskundige te laten keuren. De Wetgever wilde bereiken dat arbeidsmiddelen zodanig worden gebruikt dat medewerkers geen gevaar lopen qua veiligheid, gezondheid en welzijn. Sinds de Arbowet is aangepast is de verantwoordelijkheid voor veiligheid ook van toepassing als er een gezagsverhouding is. Dit betekent bijvoorbeeld dat u als opdrachtgever van ZZP’ers ook verantwoordelijk bent voor hun veiligheid.

Maar het is niet alleen de wettelijke eis die het belang van de keuring bepaald. U wilt als werkgever uiteraard uw medewerkers veilig laten werken, om arbeidsongevallen en onnodig ziekteverzuim te voorkomen. De laatste jaren wordt steeds vaker de werkgever financieel aansprakelijk gesteld bij letsel ten gevolge van een bedrijfsongeval. Door een periodieke keuring kunt u aantonen dat u voldoende maatregelen heeft genomen om de veiligheid van uw medewerkers te garanderen.

Een andere belangrijke reden voor periodieke keuring zijn de eisen die gesteld worden in de polissen van verzekeraars. Bij een schade of ongeval zal de verzekering u dikwijls vragen om aan te tonen dat u tijdig een voorgeschreven keuring door een onafhankelijke deskundige hebt laten uitvoeren. Keurspecialist VOF is daarbij een prima keuze. Verder zorgt een periodieke keuring voor betrouwbare arbeidsmiddelen in uw bedrijf, zodat bedrijfsactiviteiten niet onnodig stil komen te liggen door storingen.

Redenen genoeg dus voor de professionele ondernemer om keuring van arbeidsmiddelen serieus te nemen. En dat kunt u met een gerust hart overlaten aan Keurspecialist VOF.

Goedgekeurde arbeidsmiddelen, een veilig gevoel.

Uw arbeidsmiddelen vakkundig gekeurd,
bij uw Keurspecialist.

Enkele van onze referenties

een RBM & Online Identity website