Keurspecialist.nl

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer van Keurspecialist VOF

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Keurspecialist VOF met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Keurspecialist VOF verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Keurspecialist VOF worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Keurspecialist VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.  Keurspecialist VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Keurspecialist VOF opgenomen informatie.

Hoewel Keurspecialist VOF alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Keurspecialist VOF niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Keurspecialist VOF worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Keurspecialist VOF uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Keurspecialist VOF worden onderhouden wordt afgewezen.