Keurspecialist.nl

Ladders & trappen laten keuren

Ga veilig aan de slag en maak vandaag nog een afspraak voor een keuring van uw gereedschap of machines.

Ladders & Trappen

Ladders & trappen laten keuren

Werkt u vaak op hoogte met een ladder of trap. Onveilig, versleten of instabiel klimmateriaal is juist daar gevaarlijk. Voorkom gevaarlijke situaties en laat deze dan ook minimaal jaarlijks keuren zodat u zeker weet dat uw klimmateriaal veilig te gebruiken is.

Na goedkeuring is het keuringsrapport terug te vinden in het online keuringssysteem. Kleine reparaties die eventueel nodig zijn aan uw ladders of trappen kunnen wij terplekke uitvoeren zodat deze weer snel te gebruiken zijn. Hierbij kunt u denken aan het vervangen van ladder of trapvoeten, uitzetbanden en gebruiksaanwijzingen.

Door een professionele periodieke keuring die verplicht is volgens de Arbowet heeft uw klimmateriaal een langere levensduur en kan er veilig gewerkt worden.

Afspraak maken voor keuring ladders & trappen

Keuren

Keuren van Arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen zijn alle apparaten, klimmaterialen en gereedschappen op de arbeidsplaats waarmee gewerkt wordt. Bij het keuren van deze arbeidsmiddelen wordt gekeken naar invloeden die ontstaan door veroudering en gebruik welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties.

De arbeidsmiddelen worden na goedkeuring door ons ter plaatse voorzien van een unieke code en een keuringssticker. Arbeidsmiddelen die niet voldoen aan de keuringseisen worden door ons, indien mogelijk en economisch verantwoord, ter plaatse gerepareerd.

Administratie

Administratie online keuringssysteem

Het is belangrijk voor u als opdrachtgever dat u per goedgekeurd arbeidsmiddel een keuringsrapport van ons ontvangt. Deze administratieve afwerking doet Karin van den Hurk later, zodat u er geen hinder van heeft. Dit hele proces werkt volledig digitaal. Hiervoor gebruiken we de webtool van Gereedschapbeheer.nl U ontvangt van ons login gegevens om op het online keuringssysteem te kunnen inloggen. Zo wordt het mogelijk gemaakt om op een efficiënte en veilige manier digitale gegevens over te brengen naar onze klanten en de kwaliteit te borgen.

In overleg met u zorgen wij dat de keuring de normale bedrijfsprocessen zo min mogelijk verstoort. Op locatie, in uw bedrijf of in onze werkplaats. Voor Keurspecialist VOF geen probleem.