Keurspecialist.nl

Veiligheid van arbeidsmiddelen

Ga veilig aan de slag en maak vandaag nog een afspraak voor een keuring van uw gereedschap of machines.

Veiligheid

Veiligheid van arbeidsmiddelen​

Het doel van de Arbowet is werknemers beschermen tegen risico’s op het werk. De werkgever moet er voor zorgen dat zijn werknemers veilig en gezond kunnen werken. Een voorbeeld hiervan is uw arbeidsmiddelen keuren.

Als zzp’er bent u geen werkgever en geen werknemer. Dat is de reden waarom de Arbowetgeving is aangepast. Als zzp’er bent u zelf verantwoordelijk voor uw arbeidsmiddelen. Deze moeten veilig, deugdelijk en gekeurd zijn.

Het is niet alleen de Arbowet die het belang van de keuring bepaald. U wilt als opdrachtgever uiteraard uw medewerkers veilig laten werken, om arbeidsongevallen en onnodig ziekteverzuim te voorkomen. De laatste jaren wordt steeds vaker de opdrachtgever financieel aansprakelijk gesteld bij letsel ten gevolge van een bedrijfsongeval. Door een periodieke keuring kunt u aantonen dat u voldoende maatregelen heeft genomen om de veiligheid van uw medewerkers te garanderen.

Een andere belangrijke reden voor periodieke keuring zijn de eisen die gesteld worden in de polissen van verzekeraars. Bij een schade of ongeval zal de verzekering u dikwijls vragen om aan te tonen dat u tijdig een voorgeschreven keuring door een onafhankelijke deskundige hebt laten uitvoeren. Keurspecialist Peter van den Hurk is daarbij een prima keuze. Verder zorgt een periodieke keuring voor betrouwbare arbeidsmiddelen in uw bedrijf, zodat bedrijfsactiviteiten niet onnodig stil komen te liggen door storingen.

Redenen genoeg dus voor de professionele ondernemer om keuring van arbeidsmiddelen serieus te nemen. En dat kunt u met een gerust hart overlaten aan Keurspecialist VOF.

Goedgekeurde arbeidsmiddelen, een veilig gevoel

Keuring Draagbaar Klimmaterieel